Технічна політика

АТ "ДНІПРОАЗОТ" сьогодні - це єдиний механізм, що складається з десятків цехів і служб, ефективно виконують виробничі завдання підприємства, надійна опора економіки регіону та країни.

Аміак і карбамід, сода каустична і соляна кислота затребувані на світовому та вітчизняному ринках, в сільському господарстві, хімічній і енергетичній галузях, у металургії та машинобудуванні, а хлор і гіпохлорит натрію відіграють стратегічну роль у системі водозабезпечення України.

Основою виробничої стратегії підприємства є забезпечення стабільної роботи цехів, модернізація та реконструкція обладнання, проведення жорсткої політики енергозбереження, підтримка екологічної безпеки в регіоні.

Робітники і спеціалісти технологічних виробництв, колективи цехів і служб головного механіка, головного енергетика, будівельної та проектної служб, відділів техніки безпеки та технічного контролю володіють величезним досвідом в реалізації проектів різної технологічної складності і здатні виконати будь-які поставлені перед ними завдання.

В результаті грамотної технічної політики: забезпечена стабільна робота виробництв, знижено витрати аміаку на виробництво карбаміду; скорочені витрати теплової енергії в цехах карбаміду -1, карбаміду-2; досягнута істотна економія природного газу; в результаті власного виробництва електроенергії зменшилися витрати на її придбання.

АТ "ДНІПРОАЗОТ" приділяє першорядну увагу превентивним заходам, спрямованим на мінімізацію впливу своєї діяльності на навколишнє середовище і здоров'я співробітників. З цією метою компанія активно впроваджує новітні технології, оптимізує використання природних ресурсів і скорочує виробничі викиди. Компанія також прагне до того, щоб кожен її співробітник відчував відповідальність за збереження природи.

Поряд з традиційними методами охорони навколишнього середовища (раціональне використання водних ресурсів, контроль рівня забруднення повітря, заходи з очищення грунту та його рекультивація, заміна пошкодженого і застарілого обладнання) в арсеналі підприємства є і самі новітні, передові технології та методики.

Підприємство докладає всіх зусиль до зниження негативного впливу виробничої діяльності на навколишнє середовище і прагне розвивати бізнес без шкоди для інтересів майбутніх поколінь.