Корпоративне управління

Установчі документи

Статут ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" дата реєстрації 17.06.2016, оприлюднено 21.06.2016
Статут ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" дата реєстрації 06.07.2017, оприлюднено 07.07.2017
Статут АТ "ДНІПРОАЗОТ" дата реєстрації 10.05.2018, оприлюднено 10.05.2018

Положення Товариства

Положення про Загальні збори акціонерів затверджено протоколом №1/2016 від 26.05.2016, оприлюднено 07.06.2016
Положення про Загальні збори акціонерів затверджено протоколом №1/2017 від 27.06.2017, оприлюднено 07.07.2017
Положення про Загальні збори акціонерів затверджено протоколом №1/2018 від 26.04.2018, оприлюднено 10.05.2018
Положення про Наглядову Раду затверджено протоколом №1/2016 від 26.05.2016, оприлюднено 07.06.2016
Положення про Наглядову Раду затверджено протоколом №1/2017 від 27.06.2017, оприлюднено 07.07.2017
Положення про Наглядову Раду затверджено протоколом №1/2018 від 26.04.2018, оприлюднено 10.05.2018
Положення про Ревізійну комісію затверджено протоколом №1/2016 від 26.05.2016, оприлюднено 07.06.2016
Положення про Правління затверджено протоколом №1/2016 від 26.05.2016, оприлюднено 07.06.2016
Положення про Правління затверджено протоколом №1/2017 від 27.06.2017, оприлюднено 07.07.2017
Положення про Правління затверджено протоколом №1/2018 від 26.04.2018, оприлюднено 10.05.2018

Календарний план розміщення інформації

Каленарний план на 2018 рік розміщення інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства оприлюднено 30.01.2018
Каленарний план на 2019 рік розміщення інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства оприлюднено 31.01.2019

Повідомлення

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства 26 травня 2016 року оприлюднено 20.04.2016
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства 27 червня 2017 року оприлюднено 24.05.2017
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства 26 квітня 2018 року оприлюднено 22.03.2018
Пропозиція акціонера до загальних зборів акціонерів оприлюднено 19.04.2018
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах оприлюднено 24.04.2018
Повідомлення про спростування особливої інформації емітента від 22 липня 2019 року оприлюднено 22.07.2019

Розкриття інформації Товариством

Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік
Особлива інформація Товариства за 2011 рік/1
Особлива інформація Товариства за 2011 рік/2
Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік
Особлива інформація Товариства за 2013 рік/1 оприлюднено 01.02.2013
Особлива інформація Товариства за 2013 рік/2 оприлюднено 04.03.2013
Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік оприлюднено 10.04.2013
Інформація відносно результатів голосування на Загальних зборах акціонерів, скликаних на 02.04.2013р. оприлюднено 22.04.2013
Особлива інформація Товариства за 2013 рік/3 оприлюднено 20.05.2013
Особлива інформація Товариства за 2013 рік/4 оприлюднено 20.05.2013
Інформація Товариства за I квартал 2013 року оприлюднено 20.05.2013
Інформація Товариства за II квартал 2013 року оприлюднено 25.07.2013
Інформація Товариства за III квартал 2013 року
Особлива інформація Товариства за 2014 рік/1
Особлива інформація Товариства за 2014 рік/2 оприлюднено 07.04.2014
Особлива інформація Товариства за 2014 рік/3 оприлюднено 07.04.2014
Особлива інформація Товариства за 2014 рік/4 оприлюднено 08.04.2014
Інформація Товариства за I квартал 2014 року оприлюднено 25.04.2014
Інформація Товариства за II квартал 2014 року оприлюднено 25.07.2014
Інформація відносно результатів голосування на Загальних зборах акціонерів, скликаних на 04.04.2014р. оприлюднено 29.04.2014
Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік оприлюднено 05.05.2014
Інформація Товариства за III квартал 2014 року оприлюднено 27.10.2014
Особлива інформація Товариства за 2014 рік/5 оприлюднено 19.11.2014
Особлива інформація Товариства за 2015 рік/1 оприлюднено 19.01.2015
Особлива інформація Товариства за 2015 рік/2 оприлюднено 19.02.2015
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік оприлюднено 24.04.2015
Інформація Товариства за I квартал 2015 року оприлюднено 24.04.2015
Інформація Товариства за II квартал 2015 року оприлюднено 24.07.2015
Особлива інформація Товариства за 2015 рік/3 оприлюднено 16.09.2015
Інформація Товариства за III квартал 2015 року оприлюднено 26.10.2015
Особлива інформація Товариства за 2016 рік/1 оприлюднено 18.02.2016
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік оприлюднено 20.04.2016
Інформація Товариства за I квартал 2016 року оприлюднено 25.04.2016
Особлива інформація Товариства за 2016 рік/2 оприлюднено 31.05.2016
Особлива інформація Товариства за 2016 рік/3 оприлюднено 31.05.2016
Інформація Товариства за II квартал 2016 року оприлюднено 25.07.2016
Інформація Товариства за III квартал 2016 року оприлюднено 25.10.2016
Особлива інформація Товариства за 2017 рік/1 оприлюднено 10.01.2017
Особлива інформація Товариства за 2017 рік/2 оприлюднено 12.01.2017
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік оприлюднено 28.04.2017
Інформація Товариства за I квартал 2017 року оприлюднено 28.04.2017
Особлива інформація Товариства за 2017 рік/3 оприлюднено 14.06.2017
Особлива інформація Товариства за 2017 рік/4 оприлюднено 29.06.2017
Особлива інформація Товариства за 2017 рік/5 оприлюднено 29.06.2017
Інформація Товариства за II квартал 2017 року оприлюднено 27.07.2017
Інформація Товариства за III квартал 2017 року оприлюднено 27.10.2017
Особлива інформація Товариства за 2017 рік/6 оприлюднено 27.11.2017
Особлива інформація Товариства за 2018 рік/1 оприлюднено 15.01.2018
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік оприлюднено 25.04.2018
Особлива інформація Товариства за 2018 рік/2 оприлюднено 27.04.2018
Особлива інформація Товариства за 2018 рік/3 оприлюднено 27.04.2018
Особлива інформація Товариства за 2018 рік/4 оприлюднено 27.04.2018
Особлива інформація Товариства за 2018 рік/5 оприлюднено 14.05.2018
Особлива інформація Товариства за 2018 рік/6 оприлюднено 06.08.2018
Особлива інформація Товариства за 2018 рік/7 оприлюднено 09.11.2018
Особлива інформація Товариства за 2018 рік/8 оприлюднено 09.11.2018
Особлива інформація Товариства за 2018 рік/9 оприлюднено 30.11.2018
Особлива інформація Товариства за 2018 рік/10 оприлюднено 28.12.2018
Особлива інформація Товариства за 2018 рік/11 оприлюднено 29.12.2018
Особлива інформація Товариства за 2019 рік/1 оприлюднено 17.01.2019
Особлива інформація Товариства за 2019 рік/2 оприлюднено 24.01.2019
Особлива інформація Товариства за 2019 рік/3 оприлюднено 31.01.2019
Особлива інформація Товариства за 2019 рік/4 оприлюднено 25.02.2019
Особлива інформація Товариства за 2019 рік/5 оприлюднено 27.03.2019
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2019 рік/5" оприлюднено 27.03.2019
Особлива інформація Товариства за 2019 рік/6 оприлюднено 22.04.2019
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2019 рік/6" оприлюднено 22.04.2019
Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік оприлюднено 26.04.2019
ЕЦП до електронного документу "Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік" оприлюднено 26.04.2019
Особлива інформація Товариства за 2019 рік/7 оприлюднено 23.05.2019
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2019 рік/7" оприлюднено 23.05.2019
Особлива інформація Товариства за 2019 рік/8 оприлюднено 10.06.2019
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2019 рік/8" оприлюднено 10.06.2019
Особлива інформація Товариства за 2019 рік/9 оприлюднено 20.06.2019
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2019 рік/9" оприлюднено 20.06.2019
Особлива інформація Товариства за 2019 рік/10 - спростовано оприлюднено 22.07.2019
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2019 рік/10" оприлюднено 22.07.2019
Особлива інформація Товариства за 2019 рік/11 оприлюднено 22.07.2019
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2019 рік/11" оприлюднено 22.07.2019
Особлива інформація Товариства за 2019 рік/12 оприлюднено 28.08.2019
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2019 рік/12" оприлюднено 28.08.2019
Особлива інформація Товариства за 2019 рік/13 оприлюднено 02.09.2019
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2019 рік/13" оприлюднено 02.09.2019
Особлива інформація Товариства за 2019 рік/14 оприлюднено 02.09.2019
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2019 рік/14" оприлюднено 02.09.2019

Документи звітності, що подаються відповідним державним органам відповідно до вимог законодавства (крім інформації, віднесеної до державної таємниці, та інформації з обмеженим доступом) знаходяться на сторінці в мережі Інтернет Товариства у складі Річної інформації емітента цінних паперів.

Філії та представництва

АТ "ДНІПРОАЗОТ" не має філій чи представництв

ЗВІТНІСТЬ

Звіт про корпоративне управління за 2018 рік оприлюднено 24.04.2019
Звіт про управління (звіт керівництва) за 2018 рік оприлюднено 24.04.2019

Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства

На даний момент Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства відсутні

Протоколи Товариства

Протокол Загальних зборів акціонерів за 2011 рік
Протокол Загальних зборів акціонерів за 2012 рік/1
Протокол Загальних зборів акціонерів за 2012 рік/2 оприлюднено 22.04.2013
Протокол Загальних зборів акціонерів за 2013 рік оприлюднено 22.04.2013
Протокол Загальних зборів акціонерів за 2014 рік оприлюднено 29.04.2014
Протокол Загальних зборів акціонерів за 2015 рік оприлюднено 14.05.2015
Протокол Загальних зборів акціонерів за 2016 рік оприлюднено 07.06.2016
Протокол Загальних зборів акціонерів за 2017 рік оприлюднено 07.07.2017
Протокол Загальних зборів акціонерів за 2018 рік оприлюднено 10.05.2018

Результати перевірок

Висновок Ревізійної комісії за 2010 рік
Аудиторський висновок за 2010 рік
Висновок Ревізійної комісії за 2011 рік
Аудиторський висновок за 2011 рік
Висновок Ревізійної комісії за 2012 рік оприлюднено 22.04.2013
Аудиторський висновок за 2012 рік оприлюднено 22.04.2013
Висновок Ревізійної комісії за 2013 рік оприлюднено 29.04.2014
Аудиторський висновок за 2013 рік оприлюднено 29.04.2014
Висновок Ревізійної комісії за 2014 рік оприлюднено 14.05.2015
Аудиторський висновок за 2014 рік оприлюднено 14.04.2015
Висновок Ревізійної комісії за 2015 рік оприлюднено 07.06.2016
Аудиторський висновок за 2015 рік оприлюднено 07.06.2016
Висновок Ревізійної комісії за 2016 рік оприлюднено 07.07.2017
Аудиторський висновок за 2016 рік оприлюднено 07.07.2017
Аудиторський висновок за 2017 рік оприлюднено 10.05.2018

Товариство як емітент цінних паперів

Код ISIN
Повідомлення про внесення до біржового списку ПАТ "Фондова біржа ПФТС"
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій
Повідомлення про внесення до біржового реєстру ПрАТ "Придніпровська фондова біржа" оприлюднено 22.04.2013

Афілійовані особи Товариства

Станом на момент проведення Загальних зборів акціонерів 31.03.2014 оприлюднено 29.04.2014
Станом на лютий 2017 р. оприлюднено 21.02.2017
Станом на лютий 2019 р. оприлюднено 28.02.2019

Ведення реєстру акціонерів

Зберігач ТОВ "Депозитарний центр "Придніпров'я"
Депозитарій
ПАТ "Національний депозитарій України"