Корпоративне управління

Установчі документи

Статут ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" дата реєстрації 17.06.2016, оприлюднено 21.06.2016
Статут ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" дата реєстрації 06.07.2017, оприлюднено 07.07.2017
Статут АТ "ДНІПРОАЗОТ" дата реєстрації 10.05.2018, оприлюднено 10.05.2018

Положення Товариства

Положення про Загальні збори акціонерів затверджено протоколом №1/2016 від 26.05.2016, оприлюднено 07.06.2016
Положення про Загальні збори акціонерів затверджено протоколом №1/2017 від 27.06.2017, оприлюднено 07.07.2017
Положення про Загальні збори акціонерів затверджено протоколом №1/2018 від 26.04.2018, оприлюднено 10.05.2018
Положення про Наглядову Раду затверджено протоколом №1/2016 від 26.05.2016, оприлюднено 07.06.2016
Положення про Наглядову Раду затверджено протоколом №1/2017 від 27.06.2017, оприлюднено 07.07.2017
Положення про Наглядову Раду затверджено протоколом №1/2018 від 26.04.2018, оприлюднено 10.05.2018
Положення про Ревізійну комісію затверджено протоколом №1/2016 від 26.05.2016, оприлюднено 07.06.2016
Положення про Правління затверджено протоколом №1/2016 від 26.05.2016, оприлюднено 07.06.2016
Положення про Правління затверджено протоколом №1/2017 від 27.06.2017, оприлюднено 07.07.2017
Положення про Правління затверджено протоколом №1/2018 від 26.04.2018, оприлюднено 10.05.2018

Календарний план розміщення інформації

Каленарний план на 2018 рік розміщення інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства оприлюднено 30.01.2018
Каленарний план на 2019 рік розміщення інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства оприлюднено 31.01.2019
Каленарний план на 2020 рік розміщення інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства оприлюднено 28.01.2020
ЕЦП до електронного документу "Каленарний план на 2020 рік розміщення інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства" оприлюднено 28.01.2020
Каленарний план на 2021 рік розміщення інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства оприлюднено 29.01.2021
ЕЦП до електронного документу "Каленарний план на 2021 рік розміщення інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства" оприлюднено 29.01.2021

Повідомлення

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства 26 травня 2016 року оприлюднено 20.04.2016
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства 27 червня 2017 року оприлюднено 24.05.2017
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства 26 квітня 2018 року оприлюднено 22.03.2018
Пропозиція акціонера до загальних зборів акціонерів оприлюднено 19.04.2018
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах оприлюднено 24.04.2018
Повідомлення про спростування особливої інформації емітента від 22 липня 2019 року оприлюднено 22.07.2019
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства 26 грудня 2019 року оприлюднено 22.11.2019
ЕЦП до електронного документу "Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства 26 грудня 2019 року" оприлюднено 22.11.2019
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах оприлюднено 23.12.2019
ЕЦП до електронного документу "Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах" оприлюднено 23.12.2019

Розкриття інформації Товариством

Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік
Особлива інформація Товариства за 2011 рік/1
Особлива інформація Товариства за 2011 рік/2
Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік
Особлива інформація Товариства за 2013 рік/1 оприлюднено 01.02.2013
Особлива інформація Товариства за 2013 рік/2 оприлюднено 04.03.2013
Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік оприлюднено 10.04.2013
Інформація відносно результатів голосування на Загальних зборах акціонерів, скликаних на 02.04.2013р. оприлюднено 22.04.2013
Особлива інформація Товариства за 2013 рік/3 оприлюднено 20.05.2013
Особлива інформація Товариства за 2013 рік/4 оприлюднено 20.05.2013
Інформація Товариства за I квартал 2013 року оприлюднено 20.05.2013
Інформація Товариства за II квартал 2013 року оприлюднено 25.07.2013
Інформація Товариства за III квартал 2013 року
Особлива інформація Товариства за 2014 рік/1
Особлива інформація Товариства за 2014 рік/2 оприлюднено 07.04.2014
Особлива інформація Товариства за 2014 рік/3 оприлюднено 07.04.2014
Особлива інформація Товариства за 2014 рік/4 оприлюднено 08.04.2014
Інформація Товариства за I квартал 2014 року оприлюднено 25.04.2014
Інформація Товариства за II квартал 2014 року оприлюднено 25.07.2014
Інформація відносно результатів голосування на Загальних зборах акціонерів, скликаних на 04.04.2014р. оприлюднено 29.04.2014
Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік оприлюднено 05.05.2014
Інформація Товариства за III квартал 2014 року оприлюднено 27.10.2014
Особлива інформація Товариства за 2014 рік/5 оприлюднено 19.11.2014
Особлива інформація Товариства за 2015 рік/1 оприлюднено 19.01.2015
Особлива інформація Товариства за 2015 рік/2 оприлюднено 19.02.2015
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік оприлюднено 24.04.2015
Інформація Товариства за I квартал 2015 року оприлюднено 24.04.2015
Інформація Товариства за II квартал 2015 року оприлюднено 24.07.2015
Особлива інформація Товариства за 2015 рік/3 оприлюднено 16.09.2015
Інформація Товариства за III квартал 2015 року оприлюднено 26.10.2015
Особлива інформація Товариства за 2016 рік/1 оприлюднено 18.02.2016
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік оприлюднено 20.04.2016
Інформація Товариства за I квартал 2016 року оприлюднено 25.04.2016
Особлива інформація Товариства за 2016 рік/2 оприлюднено 31.05.2016
Особлива інформація Товариства за 2016 рік/3 оприлюднено 31.05.2016
Інформація Товариства за II квартал 2016 року оприлюднено 25.07.2016
Інформація Товариства за III квартал 2016 року оприлюднено 25.10.2016
Особлива інформація Товариства за 2017 рік/1 оприлюднено 10.01.2017
Особлива інформація Товариства за 2017 рік/2 оприлюднено 12.01.2017
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік оприлюднено 28.04.2017
Інформація Товариства за I квартал 2017 року оприлюднено 28.04.2017
Особлива інформація Товариства за 2017 рік/3 оприлюднено 14.06.2017
Особлива інформація Товариства за 2017 рік/4 оприлюднено 29.06.2017
Особлива інформація Товариства за 2017 рік/5 оприлюднено 29.06.2017
Інформація Товариства за II квартал 2017 року оприлюднено 27.07.2017
Інформація Товариства за III квартал 2017 року оприлюднено 27.10.2017
Особлива інформація Товариства за 2017 рік/6 оприлюднено 27.11.2017
Особлива інформація Товариства за 2018 рік/1 оприлюднено 15.01.2018
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік оприлюднено 25.04.2018
Особлива інформація Товариства за 2018 рік/2 оприлюднено 27.04.2018
Особлива інформація Товариства за 2018 рік/3 оприлюднено 27.04.2018
Особлива інформація Товариства за 2018 рік/4 оприлюднено 27.04.2018
Особлива інформація Товариства за 2018 рік/5 оприлюднено 14.05.2018
Особлива інформація Товариства за 2018 рік/6 оприлюднено 06.08.2018
Особлива інформація Товариства за 2018 рік/7 оприлюднено 09.11.2018
Особлива інформація Товариства за 2018 рік/8 оприлюднено 09.11.2018
Особлива інформація Товариства за 2018 рік/9 оприлюднено 30.11.2018
Особлива інформація Товариства за 2018 рік/10 оприлюднено 28.12.2018
Особлива інформація Товариства за 2018 рік/11 оприлюднено 29.12.2018

Особлива інформація Товариства за 2019 рік/1 оприлюднено 17.01.2019
Особлива інформація Товариства за 2019 рік/2 оприлюднено 24.01.2019
Особлива інформація Товариства за 2019 рік/3 оприлюднено 31.01.2019
Особлива інформація Товариства за 2019 рік/4 оприлюднено 25.02.2019
Особлива інформація Товариства за 2019 рік/5 оприлюднено 27.03.2019
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2019 рік/5" оприлюднено 27.03.2019
Особлива інформація Товариства за 2019 рік/6 оприлюднено 22.04.2019
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2019 рік/6" оприлюднено 22.04.2019
Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік оприлюднено 26.04.2019
ЕЦП до електронного документу "Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік" оприлюднено 26.04.2019
Особлива інформація Товариства за 2019 рік/7 оприлюднено 23.05.2019
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2019 рік/7" оприлюднено 23.05.2019
Особлива інформація Товариства за 2019 рік/8 оприлюднено 10.06.2019
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2019 рік/8" оприлюднено 10.06.2019
Особлива інформація Товариства за 2019 рік/9 оприлюднено 20.06.2019
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2019 рік/9" оприлюднено 20.06.2019
Особлива інформація Товариства за 2019 рік/10 - спростовано оприлюднено 22.07.2019
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2019 рік/10" оприлюднено 22.07.2019
Особлива інформація Товариства за 2019 рік/11 оприлюднено 22.07.2019
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2019 рік/11" оприлюднено 22.07.2019
Особлива інформація Товариства за 2019 рік/12 оприлюднено 28.08.2019
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2019 рік/12" оприлюднено 28.08.2019
Особлива інформація Товариства за 2019 рік/13 оприлюднено 02.09.2019
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2019 рік/13" оприлюднено 02.09.2019
Особлива інформація Товариства за 2019 рік/14 оприлюднено 02.09.2019
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2019 рік/14" оприлюднено 02.09.2019
Особлива інформація Товариства за 2019 рік/15 оприлюднено 24.09.2019
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2019 рік/15" оприлюднено 24.09.2019
Особлива інформація Товариства за 2019 рік/16 оприлюднено 01.10.2019
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2019 рік/16" оприлюднено 01.10.2019
Особлива інформація Товариства за 2019 рік/17 оприлюднено 11.10.2019
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2019 рік/17" оприлюднено 11.10.2019
Особлива інформація Товариства за 2019 рік/18 оприлюднено 28.10.2019
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2019 рік/18" оприлюднено 28.10.2019
Особлива інформація Товариства за 2019 рік/20 оприлюднено 25.11.2019
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2019 рік/20" оприлюднено 25.11.2019
Особлива інформація Товариства за 2019 рік/21 оприлюднено 29.11.2019
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2019 рік/21" оприлюднено 29.11.2019
Особлива інформація Товариства за 2019 рік/22 оприлюднено 19.12.2019
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2019 рік/22" оприлюднено 19.12.2019
Особлива інформація Товариства за 2020 рік/1 оприлюднено 21.01.2020
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2020 рік/1" оприлюднено 21.01.2020
Особлива інформація Товариства за 2020 рік/3 оприлюднено 25.02.2020
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2020 рік/3" оприлюднено 25.02.2020
Особлива інформація Товариства за 2020 рік/4 оприлюднено 20.03.2020
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2020 рік/4" оприлюднено 20.03.2020
Особлива інформація Товариства за 2020 рік/5 оприлюднено 24.03.2020
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2020 рік/5" оприлюднено 24.03.2020
Особлива інформація Товариства за 2020 рік/6 оприлюднено 17.04.2020
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2020 рік/6" оприлюднено 17.04.2020
Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік оприлюднено 30.04.2020
ЕЦП до електронного документу "Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік" оприлюднено 30.04.2020
Особлива інформація Товариства за 2020 рік/8 оприлюднено 20.05.2020
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2020 рік/8" оприлюднено 20.05.2020
Особлива інформація Товариства за 2020 рік/8 (у машиночитальному форматі) оприлюднено 20.05.2020
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2020 рік/8" (у машиночитальному форматі) оприлюднено 20.05.2020
Особлива інформація Товариства за 2020 рік/9 оприлюднено 26.05.2020
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2020 рік/9" оприлюднено 26.05.2020
Особлива інформація Товариства за 2020 рік/9 (у машиночитальному форматі) оприлюднено 26.05.2020
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2020 рік/9" (у машиночитальному форматі) оприлюднено 26.05.2020
Особлива інформація Товариства за 2020 рік/10 оприлюднено 23.06.2020
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2020 рік/10" оприлюднено 23.06.2020
Особлива інформація Товариства за 2020 рік/10 (у машиночитальному форматі) оприлюднено 23.06.2020
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2020 рік/10" (у машиночитальному форматі) оприлюднено 23.06.2020
Особлива інформація Товариства за 2020 рік/11 оприлюднено 02.07.2020
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2020 рік/11" оприлюднено 02.07.2020
Особлива інформація Товариства за 2020 рік/11 (у машиночитальному форматі) оприлюднено 02.07.2020
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2020 рік/11" (у машиночитальному форматі) оприлюднено 02.07.2020
Особлива інформація Товариства за 2020 рік/12 оприлюднено 26.08.2020
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2020 рік/12" оприлюднено 26.08.2020
Особлива інформація Товариства за 2020 рік/12 (у машиночитальному форматі) оприлюднено 26.08.2020
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2020 рік/12" (у машиночитальному форматі) оприлюднено 26.08.2020
Особлива інформація Товариства за 2020 рік/13 оприлюднено 24.09.2020
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2020 рік/13" оприлюднено 24.09.2020
Особлива інформація Товариства за 2020 рік/13 (у машиночитальному форматі) оприлюднено 24.09.2020
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2020 рік/13" (у машиночитальному форматі) оприлюднено 24.09.2020
Особлива інформація Товариства за 2020 рік/14 оприлюднено 26.10.2020
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2020 рік/14" оприлюднено 26.10.2020
Особлива інформація Товариства за 2020 рік/14 (у машиночитальному форматі) оприлюднено 26.10.2020
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2020 рік/14 (у машиночитальному форматі) оприлюднено 26.10.2020
Особлива інформація Товариства за 2020 рік/15 оприлюднено 19.11.2020
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2020 рік/15" оприлюднено 19.11.2020
Особлива інформація Товариства за 2020 рік/15 (у машиночитальному форматі) оприлюднено 19.11.2020
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2020 рік/15 (у машиночитальному форматі) оприлюднено 19.11.2020
Особлива інформація Товариства за 2020 рік/16 оприлюднено 25.11.2020
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2020 рік/16" оприлюднено 25.11.2020
Особлива інформація Товариства за 2020 рік/16 (у машиночитальному форматі) оприлюднено 25.11.2020
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2020 рік/16 (у машиночитальному форматі) оприлюднено 25.11.2020
Особлива інформація Товариства за 2020 рік/17 оприлюднено 30.11.2020
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2020 рік/17" оприлюднено 30.11.2020
Особлива інформація Товариства за 2020 рік/17 (у машиночитальному форматі) оприлюднено 30.11.2020
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2020 рік/17 (у машиночитальному форматі) оприлюднено 30.11.2020
Особлива інформація Товариства за 2020 рік/18 оприлюднено 22.12.2020
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2020 рік/18" оприлюднено 22.12.2020
Особлива інформація Товариства за 2020 рік/18 (у машиночитальному форматі) оприлюднено 22.12.2020
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2020 рік/18 (у машиночитальному форматі) оприлюднено 22.12.2020
Особлива інформація Товариства за 2020 рік/20 оприлюднено 24.12.2020
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2020 рік/20" оприлюднено 24.12.2020
Особлива інформація Товариства за 2020 рік/20 (у машиночитальному форматі) оприлюднено 24.12.2020
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2020 рік/20 (у машиночитальному форматі) оприлюднено 24.12.2020

Особлива інформація Товариства за 2021 рік/1 оприлюднено 17.02.2021
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2021 рік/1" оприлюднено 17.02.2021
Особлива інформація Товариства за 2021 рік/1 (у машиночитальному форматі) оприлюднено 17.02.2021
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2021 рік/1 (у машиночитальному форматі) оприлюднено 17.02.2021
Особлива інформація Товариства за 2021 рік/2 оприлюднено 25.03.2021
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2021 рік/2" оприлюднено 25.03.2021
Особлива інформація Товариства за 2021 рік/2 (у машиночитальному форматі) оприлюднено 25.03.2021
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2021 рік/2 (у машиночитальному форматі) оприлюднено 25.03.2021
Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік оприлюднено 30.04.2021
ЕЦП до електронного документу "Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік" оприлюднено 30.04.2021
Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік" (у машиночитальному форматі) оприлюднено 30.04.2021
ЕЦП до електронного документу "Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік" (у машиночитальному форматі) оприлюднено 30.04.2021
Особлива інформація Товариства за 2021 рік/4 оприлюднено 31.05.2021
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2021 рік/4" оприлюднено 31.05.2021
Особлива інформація Товариства за 2021 рік/4 (у машиночитальному форматі) оприлюднено 31.05.2021
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2021 рік/4 (у машиночитальному форматі) оприлюднено 31.05.20211
Особлива інформація Товариства за 2021 рік/5 оприлюднено 24.06.2021
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2021 рік/5" оприлюднено 24.06.2021
Особлива інформація Товариства за 2021 рік/5 (у машиночитальному форматі) оприлюднено 24.06.2021
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2021 рік/5 (у машиночитальному форматі) оприлюднено 24.06.2021
Особлива інформація Товариства за 2021 рік/6 оприлюднено 20.07.2021
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2021 рік/6" оприлюднено 20.07.2021
Особлива інформація Товариства за 2021 рік/6 (у машиночитальному форматі) оприлюднено 20.07.2021
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2021 рік/6 (у машиночитальному форматі) оприлюднено 20.07.2021
Особлива інформація Товариства за 2021 рік/7 оприлюднено 23.07.2021
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2021 рік/7" оприлюднено 23.07.2021
Особлива інформація Товариства за 2021 рік/7 (у машиночитальному форматі) оприлюднено 23.07.2021
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2021 рік/7 (у машиночитальному форматі) оприлюднено 23.07.2021
Особлива інформація Товариства за 2021 рік/8 оприлюднено 27.07.2021
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2021 рік/8" оприлюднено 27.07.2021
Особлива інформація Товариства за 2021 рік/8 (у машиночитальному форматі) оприлюднено 27.07.2021
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2021 рік/8 (у машиночитальному форматі) оприлюднено 27.07.2021
Особлива інформація Товариства за 2021 рік/9 оприлюднено 12.08.2021
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2021 рік/9" оприлюднено 12.08.2021
Особлива інформація Товариства за 2021 рік/9 (у машиночитальному форматі) оприлюднено 12.08.2021
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2021 рік/9 (у машиночитальному форматі) оприлюднено 12.08.2021
Особлива інформація Товариства за 2021 рік/10 оприлюднено 25.08.2021
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2021 рік/10" оприлюднено 25.08.2021
Особлива інформація Товариства за 2021 рік/10 (у машиночитальному форматі) оприлюднено 25.08.2021
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2021 рік/10 (у машиночитальному форматі) оприлюднено 25.08.2021
Особлива інформація Товариства за 2021 рік/11 оприлюднено 28.08.2021
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2021 рік/11" оприлюднено 28.08.2021
Особлива інформація Товариства за 2021 рік/11 (у машиночитальному форматі) оприлюднено 28.08.2021
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2021 рік/11 (у машиночитальному форматі) оприлюднено 28.08.2021
Особлива інформація Товариства за 2021 рік/12 оприлюднено 30.08.2021
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2021 рік/12" оприлюднено 30.08.2021
Особлива інформація Товариства за 2021 рік/12 (у машиночитальному форматі) оприлюднено 30.08.2021
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2021 рік/12 (у машиночитальному форматі) оприлюднено 30.08.2021
Особлива інформація Товариства за 2021 рік/13 оприлюднено 07.09.2021
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2021 рік/13" оприлюднено 07.09.2021
Особлива інформація Товариства за 2021 рік/13 (у машиночитальному форматі) оприлюднено 07.09.2021
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2021 рік/13 (у машиночитальному форматі) оприлюднено 07.09.2021
Особлива інформація Товариства за 2021 рік/14 оприлюднено 20.09.2021
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2021 рік/14" оприлюднено 20.09.2021
Особлива інформація Товариства за 2021 рік/14 (у машиночитальному форматі) оприлюднено 20.09.2021
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2021 рік/14 (у машиночитальному форматі) оприлюднено 20.09.2021
Особлива інформація Товариства за 2021 рік/15 оприлюднено 24.09.2021
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2021 рік/15" оприлюднено 24.09.2021
Особлива інформація Товариства за 2021 рік/15 (у машиночитальному форматі) оприлюднено 24.09.2021
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2021 рік/15 (у машиночитальному форматі) оприлюднено 24.09.2021
Особлива інформація Товариства за 2021 рік/16 оприлюднено 29.09.2021
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2021 рік/16" оприлюднено 29.09.2021
Особлива інформація Товариства за 2021 рік/16 (у машиночитальному форматі) оприлюднено 29.09.2021
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2021 рік/16 (у машиночитальному форматі) оприлюднено 29.09.2021
Особлива інформація Товариства за 2021 рік/18 оприлюднено 11.10.2021
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2021 рік/18" оприлюднено 11.10.2021
Особлива інформація Товариства за 2021 рік/18 (у машиночитальному форматі) оприлюднено 11.10.2021
ЕЦП до електронного документу "Особлива інформація Товариства за 2021 рік/18 (у машиночитальному форматі) оприлюднено 11.10.2021
Особлива інформація Товариства за 2021 рік/19 оприлюднено 12.10.2021
ЕЦП до електронного док