Історія

1938 - утворення підприємства на базі Кам'янського азотно-тукового комбінату. Нове підприємство, маючи прогресивну, на той час, технологію починає виробництво синтетичного аміаку для потреб сільського господарства.

50-і роки: вводяться в експлуатацію цеху з виробництва азотної кислоти, флотореагентов, етилбензолу.

60-і роки: розвивається хлорне виробництво. Переробляючи солі Артемівського родовища, підприємство почало випускати каустичну соду, рідкий хлор, хлорбензол, соляну кислоту.

70-і роки: освоюється випуск ТДІ, полівінілхлоридних смол, окису вуглецю, каталізаторів, полістиролу.

80-і роки: вводиться в експлуатацію два великотоннажних агрегату синтезу аміаку, і два агрегати з виробництва карбаміду, які є основною виробничою базою підприємства. Здано в експлуатацію виробництво поліізоціонат.

90-і роки: підприємство першим в Україні освоїло лінію з випуску одноразового посуду з харчового полістиролу. Розширено асортимент товарів народного споживання.

1993 рік - підприємство перетворюється на відкрите акціонерне товариство «ДніпроАЗОТ», що збільшує його самостійність і дозволяє встановлювати відносини з партнерами на якісно новій основі.

З 2000 ведеться постійне активне переоснащення і модернізація основних фондів з нарощуванням випуску продукції і зниженням норм витрат сировини та енергоносіїв.

У травні 2018 АТ "ДНІПРОАЗОТ" виповнилось 80 років.