Історія

1938 - утворення підприємства на базі Кам'янського азотно-тукового комбінату. Нове підприємство, маючи прогресивну, на той час, технологію починає виробництво синтетичного аміаку для потреб сільського господарства.
 
50-і роки: вводяться в експлуатацію цеху з виробництва азотної кислоти, флотореагентов, етилбензолу.
 
60-і роки: розвивається хлорне виробництво. Переробляючи солі Артемівського родовища, підприємство почало випускати каустичну соду, рідкий хлор, хлорбензол, соляну кислоту.
 
70-і роки: освоюється випуск ТДІ, полівінілхлоридних смол, окису вуглецю, каталізаторів, полістиролу.
 
80-і роки: вводиться в експлуатацію два великотоннажних агрегату синтезу аміаку, і два агрегати з виробництва карбаміду, які є основною виробничою базою підприємства. Здано в експлуатацію виробництво поліізоціонат.
 
90-і роки: підприємство першим в Україні освоїло лінію з випуску одноразового посуду з харчового полістиролу. Розширено асортимент товарів народного споживання.
 
1993 рік - підприємство перетворюється на відкрите акціонерне товариство «ДніпроАЗОТ», що збільшує його самостійність і дозволяє встановлювати відносини з партнерами на якісно новій основі.
 
C 2000 ведеться постійне активне переоснащення і модернізація основних фондів з нарощуванням випуску продукції і зниженням норм витрат сировини та енергоносіїв.
 
У травні 2015 ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" виповнилося 77 років.