Політика в області якості

Політика в області якості підприємства АТ «ДНІПРОАЗОТ» спрямована на випуск високоякісної, конкурентоспроможної продукції, що задовольняє потребам і очікуванням замовників та інших зацікавлених сторін, на підтримку і зміцнення іміджу підприємства як надійного постачальника хімічної продукції на вітчизняному та міжнародному ринках, на отримання прибутку і подальше вдосконалення виробничих процесів.

Постійне вдосконалення діяльності підприємства забезпечується шляхом ефективного управління процесами для реалізації політики у сфері якості, визначенням і подальшою оптимізацією параметрів, орієнтованих на впровадження ресурсо- і енергозберігаючих технологій, на стабільність виробництва і якість продукції.

Розвиток взаємовигідної довірчої співпраці зі споживачами і створення довготривалих партнерських відносин з постачальниками засноване на встановленні відкритих контактів з взаємною відповідальністю.

Підбір та залучення співробітників, кадрова ротація досвідчених фахівців здійснюється на основі оцінки професійних знань і навичок. Високий рівень компетентності персоналу, зростання кваліфікації забезпечується шляхом організації, підтримки і постійного вдосконалення системи навчання.

Система менеджменту якості, що функціонує на підприємстві, ґрунтується на сукупності взаємодіючих процесів, комерційних взаємостосунків, обумовлених виконанням договірних, законодавчих, нормативних вимог, запитів і очікувань зацікавлених сторін.

Удосконалення системи менеджменту якості підприємства базується на оцінці та управлінні ризиками і можливостями, які дозволяють визначати перспективи для поліпшення діяльності, а також не допускати або скорочувати ймовірність небажаного перебігу подій. Ризик-менеджмент інтегрований в щоденну роботу підприємства.

На підприємстві дотримуються принципи лідерства керівництва в організації та результативності цілеспрямованих дій працівників щодо забезпечення вимог зацікавлених сторін, підвищення рівня корпоративної культури підприємства.

Керівництво та персонал підприємства здійснюють свою діяльність з урахуванням прийнятої політики в області якості, що є основою для функціонування системи менеджменту якості відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001.

Керівництво підприємства зобов'язується постійно вдосконалювати і підвищувати результативність системи менеджменту якості, реалізовувати і забезпечувати популяризацію політики в області якості на підприємстві.