Політика в області якості

Політика в області якості є невід'ємною частиною загальної стратегії ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» і спрямована на реалізацію головних цілей - безперервне підвищення задоволеності споживачів, акціонерів, постачальників, співробітників і суспільства в цілому. При цьому якість своєї продукції є ключовим показником збільшення конкурентоспроможності продукції та процвітання підприємства. З 2005 року на підприємстві сертифікована Система менеджменту якості на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001: 2000 "Система менеджменту якості - вимоги".

Система менеджменту якості (СМЯ) на підприємстві ґрунтується на сукупності взаємопов'язаних процесів, комерційних взаєминах, обумовлених виконанням контрактних, законодавчих, нормативних вимог на сучасному рівні вирішення питань якості та рекомендацій міжнародних стандартів серії ISO 9000.

Постійне поліпшення діяльності підприємства забезпечується шляхом ефективного управління процесами для реалізації політики та досягнення цілей у сфері якості, визначенням і подальшою оптимізацією параметрів процесів, орієнтованих на впровадження ресурсно / енергозберігаючих технологій, на стабільність виробництва і якість продукції.

На підприємстві створюються умови для безперервного зростання кваліфікації кадрів, професійної самореалізації персоналу і повного його залучення в рішення завдань підприємства.

Адміністрація ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» заявляє про своє лідерство в розробці та впровадженні ефективної СМЯ, що є гарантом строгого виконання вимог до функціонування, постійному аналізу і удосконаленню системи менеджменту якості. Забезпечує популяризацію політики та цілей у сфері якості на підприємстві. ит натрію) здійснюються в Естонію, Латвію, Литву, країни СНД.