Екологічна політика

ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» - багатопрофільне підприємство, основним напрямком якого є випуск хімічної продукції при участі кваліфікованого персоналу, який забезпечує рентабельність виробництва.

Колектив ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» усвідомлює важливість відповідального підходу до охорони навколишнього середовища і докладає всіх зусиль для підвищення результативності природоохоронної діяльності підприємства.

Екологічна політика підприємства базується на наступних основних принципах:

  • дотримання вимог природоохоронного законодавства, нормативних та інших документів з охорони навколишнього середовища, застосовуваних до екологічних аспектів підприємства;
  • проведення систематичного моніторингу екологічних аспектів і оцінки їх впливу на навколишнє середовище;
  • розробка та реалізація заходів щодо раціонального використання природних і сировинних ресурсів, по зниженню викидів в атмосферу, скидів забруднюючих речовин із стічними водами, мінімізації та утилізації відходів;
  • здійснення систематичної підготовки персоналу всіх рівнів з питань забезпечення екологічної безпеки виробництв для підвищення рівня свідомості й розуміння особистої відповідальності за запобігання негативного впливу на навколишнє середовище;
  • співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища із зацікавленими організаціями та громадськістю, відкрите інформування з питань екологічної діяльності підприємства;
  • залучення в процес поліпшення результатів природоохоронної діяльності підприємства наших споживачів, постачальників і підрядників;
  • прояв турботи про здоров'я працівників підприємства шляхом підвищення рівня безпеки при організації роботи попередження аварійних ситуацій, проведення профілактичних заходів.

Керівництво та персонал підприємства здійснюють свою діяльність з урахуванням прийнятої екологічної політики, що є основою для функціонування системи екологічного менеджменту відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 14001: 2004.

Керівництво підприємства бере на себе зобов'язання по постійному вдосконаленню та підвищенню результативності системи екологічного менеджменту.