Екологічна політика

Основним напрямком діяльності АТ «ДНІПРОАЗОТ» є випуск хімічної продукції певного асортименту кваліфікованим персоналом, що забезпечує рентабельність виробництва.

Колектив АТ «ДНІПРОАЗОТ» усвідомлює важливість відповідального підходу до питань охорони природи, збереження іміджу підприємства і вважає своєю головною метою забезпечення випуску конкурентоспроможної продукції при зниженні шкідливого впливу на навколишнє середовище з дотриманням всіх норм і вимог екологічної безпеки процесів виробництва.

Екологічна політика підприємства базується на наступних основних принципах:

Керівництво та персонал підприємства здійснюють свою діяльність з урахуванням прийнятої екологічної політики, що є основою для функціонування системи екологічного менеджменту відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 14001.

Керівництво підприємства бере на себе зобов'язання з постійного вдосконалення та підвищення результативності системи екологічного менеджменту.