Охорона праці і техніка безпеки

Усвідомлюючи відповідальність за здоров'я і життя персоналу, використовуючи сучасні, засновані на передовому досвіді методики з охорони праці, адміністрація та профспілковий комітет підприємства, за підтримки акціонерів, прагнуть створити безпечні умови праці на кожному робочому місці, приділяючи особливу увагу запобіганню аварій, нещасних випадків і професійних захворювань.

Політикою АТ «ДНІПРОАЗОТ» в галузі охорони праці і техніки визначені наступні основні цілі:

Для персоналу на регулярній основі проводяться тренінги щодо запобігання аварійних ситуацій і зниження виробничого травматизму. Азотники активно беруть участь в обговоренні питань охорони праці та промислової безпеки з державними органами управління регіонального та місцевого рівнів, а також з громадськими організаціями.

З метою забезпечення співробітників якісним медичним обслуговуванням у АТ «ДНІПРОАЗОТ» передбачено добровільне медичне страхування.

Високий ступінь відповідальності за збереження природного потенціалу регіону визначила екологічну політику "ДНІПРОАЗОТу". На підприємстві впроваджена Система екологічного менеджменту на основі міжнародного стандартам ІSО 14001, яка забезпечує ефективне і дбайливе використання природних ресурсів, контроль за станом навколишнього середовища, скороченням шкідливих викидів і мінімізацію відходів виробництва.

Вигідне географічне положення сприяє зміцненню позицій на внутрішньому ринку, а близькість до портів і доступ до сировинних ресурсів стимулюють експортну спрямованість підприємства.

Слава "ДНІПРОАЗОТу" давно переступила межі країни, а продукція визнана і користується попитом на внутрішньому та міжнародному ринках.